Evje/Iveland-området er verdenskjent for sin mineralrikdom og blir hvert år besøkt av tusenvis av steininteresserte turister fra hele Europa. Området er veldig rikt på pegmatittganger, dvs ganger i fjellet der kvarts og feltspat har formet store krystaller. Disse mineralene var grunnlaget for den store gruvedriften i Evje og Iveland. I tillegg til hovedmineralene er det blitt dannet en rekke sjeldne mineraler i pegmatittene. Noen av disse har blitt utvunnet på grunn av sitt innhold av sjeldne metaller som beryllium, scandium og cerium.
I de fem gruvene som hører til Evje Mineralsti er det til sammen funnet ca 65 forskjellige mineraler. De aller fleste i Landsverk I (Jokelidgruva) som er den desidert mest mineralrike gruva i hele Evje/Iveland-området. Særlig finner en her ofte krystaller av kvarts og feltspat - både inne i selve gruva og utenfor på steintippene. Men det er også mulig å finne sjeldnere mineraler som kalsitt, pyritt, fluoritt, stilbitt, chabasitt m.fl. Like ved Mineralstien ligg Oddestemmen Steinsliperi som har eit stort utvalg av bearbeidde lokale mineraler (se kart).