Eksempel på mineraler funnet ved Evje Mineralsti
Chabasitt
Chalkopyritt (kobberkis)
Covellinbelegg på chalkopyritt
Epidot
Euxenitt 
Feltspat:
  Mikroklin
  Amazonitt
  Plagioklas
  Albitt
  Cleavelanditt
Fluoritt
Gips
Hematitt
Ilmenitt
Kalsitt
Kloritt
Kvarts:
  Bergkrystall
  Røykkvarts
  Citrin
  Melkekvarts
Magnetitt
Monazitt
Muscovitt
Orangitt
Pyritt
Stilbitt
Stilpnomelan
Uraninitt
Uran-mineraler (sekundære)
Amazonitt Bergkrystall
Cleavelanditt Bergkrystall
Fluoritt Kvarts med kloritt
Fergusonitt Kvarts med stilpnomelan
Monazitt Pyritt
Pyritt med septerkvarts og stilpnomelan Stilbitt
Kvarts og pyritt Røykkvarts
Septerkvarts med stilpnomelan Bergkrystall
Bergkrystall med stilpnomelan Kalsitt