Het Evje/Iveland-gebied is wereldberoemd voor de vele fraai gekristalliseerde zeldzame mineralen, die hier regelmatig in grote hoeveelheden worden aangetroffen. Ieder jaar wordt het gebied bezocht door duizenden steen-geïnteresseerden vanuit heel Europa. In een grofkorrelige steensoort die pegmatiet genoemd wordt, zijn omtrent 100 verschillende mineralen gevonden, waarvan vele in zeer fraaie kristallen of in zeldzaam rijke exemplaren. De twee hoofdbestandelen van deze pegmatieten -veldspaat en kwarts- waren van groot belang voor de toenmalige industrie. Zowel de nikkelsmelterij als de porcelijnindustrie waren afhankelijk van de toevoer van deze essentiële grondstoffen. De grotere vondsten van een aantal van de zeldzame mineralen werd als erts voor metalen zoals beryllium, scandium, cerium, yttrium en lanthanium gebruikt. In die tijd de voornaamste bron voor deze ten hedendage cruciale high-tech metalen, die in vele moderne technologiën terug te vinden zijn.
In de 5 bij het Mineralenpad behorende groeves worden 55 verschillende mineralen gevonden, waarvan het merendeel in de Landsverk I (Jokelidgroeve) groeve, de meest mineraalrijke groeve in het hele gebied. In het bijzonder worden hier grote hoeveelheden kwarts-kristallen en fraaie stukken veldspaat gevonden. Regelmatig worden fraaie stukken fluoriet, pyriet, stilbiet, calciet, stilpnomelaan, amazoniet en nog een aantal andere gevonden.

Zowel op de veilige storthopen buiten de groeve, als ook in de groeve kan men zijn geluk proberen.

De vlakbij gelegen Oddestemmen Steenslijperij heeft een uitgebreide keuze aan zilveren juwelen met noorse en buitenlandse stenen in eigen werkplaats vervaardigd (Zie de kaart!)