Mineralen die in 2004-2005 op het Evje Mineralenpad gevonden zijn:
Chabaziet
Chalcopyriet (koperkies)
Covellien (als overtrek op chalcopyriet)
Epidoot
Euxeniet-(Y) 
Veldspaat:
  Mikroklien
  Amazoniet
  Plagioklaas
  Albiet
  Cleavelandiet
Fluoriet
Gips
Hematiet
Ilmeniet
Calciet
Chloriet
Kwarts:
  Bergkristal
  Rookkwarts
  Citrien
  Melkkwarts
Magnetiet
Monaziet-(Ce)
Muscoviet
Thoriet (var. Orangiet)
Pyriet
Stilbiet
Stilpnomelaan
Uraniniet
div. secundaire Uraan-mineralen

Amazonitt Bergkrystall
Cleavelanditt Bergkrystall
Fluoritt Kvarts med kloritt
Fergusonitt Kvarts med stilpnomelan
Monazitt Pyritt
Pyritt med septerkvarts og stilpnomelan Stilbitt
Kvarts og pyritt Røykkvarts
Septerkvarts med stilpnomelan Bergkrystall
Bergkrystall med stilpnomelan Kalsitt